ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเบาหวาน


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 46,541 33,45071.87
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 15,883 14,94994.12
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 22,374 21,02493.97
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 26,203 24,54293.66
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 36,097 34,22594.81
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 26,873 25,67495.54
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 33,006 30,15191.35
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 9,701 9,01392.91
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 19,604 17,97891.71
รวม236,282211,00689.30


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 19 มิถุนายน 2560