2. เบาหวาน (คัดกรองผู้สูงอายุ 10 เรื่อง)


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 18,326 8,90548.59
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 5,990 4,70178.48
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 8,973 6,84276.25
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 10,582 7,78373.55
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 15,055 11,50076.39
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 11,412 8,68176.07
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 13,902 10,28974.01
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 4,381 3,25774.34
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 8,567 6,22672.67
รวม97,18868,18470.16


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560