ข้อมูลคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปี 2560 (เป้าหมายปี 2558)


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 22,018 4,80321.81
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 7,294 4,65163.76
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 9,980 6,03860.50
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 11,692 6,64856.86
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 16,541 12,33074.54
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 12,517 7,03156.17
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 15,265 5,59736.67
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 4,322 2,23451.69
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 9,083 4,35847.98
รวม108,71253,69049.39


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560