ข้อมูลการคัดกรองมะเร็งเต้านม ปี 2560


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 27,340 18,28766.89
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 8,914 7,24281.24
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 12,397 10,77886.94
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 14,688 11,11475.67
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 20,597 19,81696.21
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 15,627 14,10490.25
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 19,069 14,33775.18
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 5,484 4,87988.97
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 11,274 9,53984.61
รวม135,390110,09681.32


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤษภาคม 2560