เด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน_BCG


จังหวัดอำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
จังหวัดสุโขทัยเมืองสุโขทัย 680 680100.00
จังหวัดสุโขทัยบ้านด่านลานหอย 386 37496.89
จังหวัดสุโขทัยคีรีมาศ 421 41498.34
จังหวัดสุโขทัยกงไกรลาศ 478 47398.95
จังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัย 634 63399.84
จังหวัดสุโขทัยศรีสำโรง 496 49198.99
จังหวัดสุโขทัยสวรรคโลก 542 54099.63
จังหวัดสุโขทัยศรีนคร 169 15994.08
จังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม 330 32096.97
รวม4,1364,08498.74


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปีงบประมาณล่าสุด ++ Download รายชื่อ เป้าหมาย/ผลงาน กำลังปรับปรุง ++
ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 1 มิถุนายน 2560