อัตราผู้ป่วยโรคจิตเภทและโรคจิตเรื้อรังที่ได้รับบริการภายในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปี 2559

ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 22 พฤษภาคม 2559