อัตราผู้ป่วยโรคจิตเภทและโรคจิตเรื้อรังที่ได้รับบริการภายในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง


อำเภอหน่วยบริการไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
ผลงานอัตราผลงานอัตราผลงานอัตราผลงานอัตรา
เมืองสุโขทัยรพ.สุโขทัย 235100 20888.51 19482.55 18578.72
ศรีสำโรงรพ.ศรีสังวรสุโขทัย 145100 12384.83 11579.31 11075.86
บ้านด่านลานหอยรพ.บ้านด่านลานหอย 125100 11390.40 10886.40 9777.60
คีรีมาศรพ.คีรีมาศ 200100 18693.00 17889.00 16884.00
กงไกรลาศรพ.กงไกรลาศ 193100 16082.90 15580.31 13972.02
ศรีสัชนาลัยรพ.ศรีสัชนาลัย 218100 20393.12 19488.99 18484.40
สวรรคโลกรพ.สวรรคโลก 217100 18685.71 17982.49 17178.80
ศรีนครรพ.ศรีนคร 79100 7696.20 7088.61 6886.08
ทุ่งเสลี่ยมรพ.ทุ่งเสลี่ยม 15100 1173.33 853.33 853.33
รวม1,4271001,26688.721,20184.161,13079.19


** คำสั่งประมวลผลตาม QOF ปี 2559

ดูรายละเอียด Template (กรุณา Login)
วันที่ประมวลผล :: 22 พฤษภาคม 2559