20 อันดับโรคส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพ

ICD10ชื่อโรค (อังกฤษ)ชื่อโรค (ไทย)จำนวนผู้ป่วยส่งต่อ
F1056Alcohol, Psychotic disorder, MixedAlcohol, Psychotic disorder, Mixed 2
S058Other injuries of eye and orbitการบาดเจ็บอื่นของตาและเบ้าตา 2
D332Brain benign neoplasm, unspecifiedเนื้องอกไม่ร้ายของสมอง ไม่ระบุรายละเอียด 1
H160Corneal ulcerแผลกระจกตา 1
K868Other specified diseases of pancreasโรคแบบอื่นที่ระบุรายละเอียดของตับอ่อน 1
M480Spinal stenosisช่องไขสันหลังตีบ 1
S430Dislocation of shoulder jointการเคลื่อนของข้อไหล่ 1
C220Liver cell carcinomaมะเร็งเซลล์ตับ 1
S3200Fracture of lumbar vertebra: closedFracture of lumbar vertebra: closed 1
C155Lower third of oesophagus malignant neoplasmเนื้องอกร้ายของหลอดอาหารส่วนล่างหนึ่งส่วนสาม 1
H150Scleritisตาขาวอักเสบ 1
J90Pleural effusion, not elsewhere classifiedน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด มิได้จำแนกไว้ที่ใด 1
C950Acute leukaemia of unspecified cell typeมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันที่ไม่ระบุชนิดเซลล์ 1
S220Fracture of thoracic vertebraกระดูกสันหลังส่วนอกหัก 1
C139Hypopharynx malignant neoplasm, unspecifiedเนื้องอกร้ายของคอหอยส่วนกล่องเสียง ไม่ระบุตำแหน่ง 1
G20Parkinsons diseaseโรคพาร์คินสัน 1
J151Pneumonia due to Pseudomonasปอดบวมที่เกิดจาก ซูโดโมแนส 1
C859Non-Hodgkins lymphoma, unspecified typeมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่ไม่ใช่ฮอด์จกิน ไม่ระบุชนิด 1
A165Tuberculos pleurisy, without mention of bacteriological or histological confirmationเยื่อหุ้มปอดอักเสบจากเชื้อวัณโรค ไม่ระบุการยืนยันด้วยผลการตรวจหาเชื้อหรือการตรวจชิ้นเนื้อ 1
S0620Diffuse brain injury: without open intracranial woundการบาดเจ็บของสมองแบบกระจายทั่วไปโดยไม่มีแผลเปิดในกะโหลกศีรษะ 1
 รวม 22