20 อันดับโรคส่งต่อผู้ป่วยออกนอกจังหวัด

ICD10ชื่อโรค (อังกฤษ)ชื่อโรค (ไทย)จำนวนผู้ป่วยส่งต่อ
K922Gastrointestinal haemorrhage, unspecifiedเลือดออกในกระเพาะอาหารและลำไส้ ไม่ระบุรายละเอียด 14
I214Acute subendocardial myocardial infarctionกล้ามเนื้อหัวใจใต้เยื่อบุหัวใจตายเฉียบพลัน 14
C349Bronchus or lung malignant neoplasm, unspecifiedเนื้องอกร้ายของหลอดลมหรือปอด ไม่ระบุตำแหน่ง 11
J189Pneumonia, unspecifiedปอดบวม ไม่ระบุรายละเอียด 10
K358Acute appendicitis, other and unspecifiedAcute appendicitis, other and unspecified 8
I500Congestive heart failureหัวใจล้มเหลวแบบมีน้ำคั่ง 7
R509Fever, unspecifiedไข้ ไม่ระบุรายละเอียด 6
K566Other and unspecified intestinal obstructionลำไส้อุดกั้นอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียด 6
D432Brain neoplasm, unspecifiedเนื้องอกที่พฤติกรรมไม่ชัดเจนหรือไม่ทราบพฤติกรรมของสมอง ไม่ระบุรายละเอียด 6
S7210Pertrochanteric fracture: closedPertrochanteric fracture: closed 5
N179Acute renal failure, unspecifiedไตวายเฉียบพลัน ไม่ระบุรายละเอียด 5
C221Intrahepatic bile duct carcinomaมะเร็งท่อน้ำดีในตับ 4
S099Unspecified injury of headการบาดเจ็บที่ไม่ระบุรายละเอียดที่ศีรษะ 4
N390Urinary tract infection, site not specifiedการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ ไม่ระบุตำแหน่ง 4
A099Gastroenteritis and colitis of unspecified originกระเพาะอาหารกับลำไส้อักเสบ และลำไส้อักเสบจากสาเหตุที่ไม่ระบุรายละเอียด 4
C920Acute myeloid leukaemiaมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดไมอิลอยด์ 4
S0660Traumatic subarachnoid haemorrhage: without open intracranial woundเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลางจากการบาดเจ็บโดยไม่มีแผลเปิดในกะโหลกศีรษะ 4
C910Acute lymphoblastic leukaemiaมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดลิมโฟบลาสติก 4
S0650Traumatic subdural haemorrhage: without open intracranial woundเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นนอกจากการบาดเจ็บโดยไม่มีแผลเปิดในกะโหลกศีรษะ 4
O600Preterm labour without deliveryเจ็บครรภ์ก่อนกำหนดโดยไม่คลอด 4
 รวม 128