20 อันดับโรคส่งต่อผู้ป่วยออกนอกจังหวัด

ICD10ชื่อโรค (อังกฤษ)ชื่อโรค (ไทย)จำนวนผู้ป่วยส่งต่อ
C349Bronchus or lung malignant neoplasm, unspecifiedเนื้องอกร้ายของหลอดลมหรือปอด ไม่ระบุตำแหน่ง 12
D432Brain neoplasm, unspecifiedเนื้องอกที่พฤติกรรมไม่ชัดเจนหรือไม่ทราบพฤติกรรมของสมอง ไม่ระบุรายละเอียด 10
I214Acute subendocardial myocardial infarctionกล้ามเนื้อหัวใจใต้เยื่อบุหัวใจตายเฉียบพลัน 9
J189Pneumonia, unspecifiedปอดบวม ไม่ระบุรายละเอียด 7
I211Acute transmural myocardial infarction of inferior wallกล้ามเนื้อผนังหัวใจด้านล่างตายเฉียบพลันทุกชั้น 6
S0650Traumatic subdural haemorrhage: without open intracranial woundเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นนอกจากการบาดเจ็บโดยไม่มีแผลเปิดในกะโหลกศีรษะ 6
J869Pyothorax without fistulaโพรงเยื่อหุ้มปอดมีหนองโดยไม่มีทางทะลุ 5
K920Haematemesisอาเจียนเป็นเลือด 5
I210Acute transmural myocardial infarction of anterior wallกล้ามเนื้อผนังหัวใจด้านหน้าตายเฉียบพลันทุกชั้น 5
J90Pleural effusion, not elsewhere classifiedน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด มิได้จำแนกไว้ที่ใด 4
I619Intracerebral haemorrhage, unspecifiedเลือดออกในสมอง ไม่ระบุรายละเอียด 4
O141Severe pre-eclampsiaโรคพิษแห่งครรภ์ระยะก่อนชักชนิดรุนแรงมาก 4
S053Ocular laceration without prolapse or loss of intraocular tissueการฉีกขาดของลูกตาที่ไม่มีเนื้อเยื่อภายในลูกตายื่นออกมาหรือสูญหายไป 4
S099Unspecified injury of headการบาดเจ็บที่ไม่ระบุรายละเอียดที่ศีรษะ 4
N179Acute renal failure, unspecifiedไตวายเฉียบพลัน ไม่ระบุรายละเอียด 3
I500Congestive heart failureหัวใจล้มเหลวแบบมีน้ำคั่ง 3
C221Intrahepatic bile duct carcinomaมะเร็งท่อน้ำดีในตับ 3
N185Chronic kidney disease, stage 5Chronic kidney disease, stage 5 3
R568Other and unspecified convulsionsการชักแบบอื่นและไม่ระบุรายละเอียด 3
K800Calculus of gallbladder with acute cholecystitisนิ่วในถุงน้ำดีร่วมกับถุงน้ำดีอักเสบเฉียบพลัน 3
 รวม 103