จำนวนประชากร Type 1 และ 3 ที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในแฟ้ม Home

อำเภอชายหญิงรวมร้อยละ
อ.คีรีมาศ 99186.00%
อ.กงไกรลาศ 1120.67%
อ.ศรีสัชนาลัย 896915852.67%
อ.ศรีสำโรง 37306722.33%
อ.สวรรคโลก 149237.67%
อ.ศรีนคร 611175.67%
อ.ทุ่งเสลี่ยม 69155.00%
รวมทั้งหมด162138300100%