จำนวนประชากรที่เสียชีวิตยังไม่ถูกจำหน่ายออกจาก Person(Type Area 1 และ 3 เท่านั้น)

อำเภอชายหญิงรวมร้อยละ
อ.บ้านด่านลานหอย 0110.63%
อ.ศรีสัชนาลัย 3031.90%
อ.ศรีสำโรง 2021.27%
อ.สวรรคโลก 584210063.29%
อ.ศรีนคร 4153.16%
อ.ทุ่งเสลี่ยม 23244729.75%
รวมทั้งหมด9068158100%