จำนวนประชากรที่ขึ้นทะเบียนซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยบริการ(Type Area 1 และ 3 เท่านั้น)

อำเภอชายหญิงรวมร้อยละ
อ.เมืองสุโขทัย 659215711.39%
อ.บ้านด่านลานหอย 71651369.87%
อ.คีรีมาศ 2120412.98%
อ.กงไกรลาศ 4054946.82%
อ.ศรีสัชนาลัย 18318436726.63%
อ.ศรีสำโรง 639515811.47%
อ.สวรรคโลก 11915827720.10%
อ.ศรีนคร 4340836.02%
อ.ทุ่งเสลี่ยม 2936654.72%
รวมทั้งหมด6347441,378100%