จำนวนประชากรที่ขึ้นทะเบียนซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยบริการ(Type Area 1 และ 3 เท่านั้น)

อำเภอชายหญิงรวมร้อยละ
อ.เมืองสุโขทัย 699716611.97%
อ.บ้านด่านลานหอย 71651369.81%
อ.คีรีมาศ 2120412.96%
อ.กงไกรลาศ 4054946.78%
อ.ศรีสัชนาลัย 18318436726.46%
อ.ศรีสำโรง 639515811.39%
อ.สวรรคโลก 11915827719.97%
อ.ศรีนคร 4340835.98%
อ.ทุ่งเสลี่ยม 2936654.69%
รวมทั้งหมด6387491,387100%