ตรวจสอบข้อมูลประชากรโรคเรื้อรัง

อำเภอชายหญิงรวมร้อยละ
อ.เมืองสุโขทัย 5,2667,55812,82419.89%
อ.บ้านด่านลานหอย 1,6592,4944,1536.44%
อ.คีรีมาศ 2,2193,2455,4648.48%
อ.กงไกรลาศ 2,6644,2366,90010.70%
อ.ศรีสัชนาลัย 4,0536,29710,35016.06%
อ.ศรีสำโรง 2,9174,5867,50311.64%
อ.สวรรคโลก 3,4795,4888,96713.91%
อ.ศรีนคร 1,4262,0153,4415.34%
อ.ทุ่งเสลี่ยม 1,9422,9204,8627.54%
รวมทั้งหมด25,62538,83964,464100%