ตรวจสอบข้อมูลประชากรโรคเรื้อรัง

อำเภอชายหญิงรวมร้อยละ
อ.เมืองสุโขทัย 4,8896,87711,76618.56%
อ.บ้านด่านลานหอย 1,6592,4944,1536.55%
อ.คีรีมาศ 2,2193,2455,4648.62%
อ.กงไกรลาศ 2,6644,2366,90010.88%
อ.ศรีสัชนาลัย 4,0536,29710,35016.32%
อ.ศรีสำโรง 2,9174,5867,50311.83%
อ.สวรรคโลก 3,4795,4888,96714.14%
อ.ศรีนคร 1,4262,0153,4415.43%
อ.ทุ่งเสลี่ยม 1,9422,9204,8627.67%
รวมทั้งหมด25,24838,15863,406100%