สไลด์ประกอบการประชุมชี้แจงตัวชี้วัดตามแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารสุข กรณีปกติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระดับอำเภอ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙

สไลด์ประกอบการประชุมชี้แจงตัวชี้วัดตามแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารสุข กรณีปกติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ระดับอำเภอ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙

Download

เปิดอ่าน : 753 ครั้ง
โดย : orasa
วันที่ประกาศ : 11 - มกราคม - 2559
วันที่ปรับปรุงประกาศ : 11 - มกราคม - 2559