หนังสือแจ้งขอความร่วมมือในการสรุปผลโครงการสำรวจข้อมูลสำมะโนประชากรในครัวเรือนฯ

หนังสือขอความร่วมมือในการสรุปผลโครงการสำรวจข้อมูลสำมะโนประชากรในครัวเรือนฯ  สสอ.ทุกแห่ง ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งที่นี่

เปิดอ่าน : 700 ครั้ง
โดย : system
วันที่ประกาศ : 12 - ธันวาคม - 2557
วันที่ปรับปรุงประกาศ : 12 - ธันวาคม - 2557